Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekān, Meydan

Kitabın Adı: Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekān, Meydan

Yazan: Hasan Taşçı

Yayınlayan: Kaknüs Yaınları

1. Basım, 2014 İstanbul

240 sayfa.

Hasan Taşçı – 1868’de Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Sosyal Siyaset Bilim Dalı’ndan “İşletmelerde Personel Eğitiminin Verimliliğe Etkisi” konulu tezle master derecesi aldı. 2012 yılında da “Kent Meydanı Kent Kimliği İlişkisi; Üsküdar Meydanı Örneği” adlı tezle doktora derecesi almıştır.

1990-1995 yılları arasında İlim Yayma Cemiyeti’nde yöneticilik, 1995-2009 yıllarında İGDAŞ’ta yöneticilik ve denetçilik yaptı.

Halen Esenler Belediyesi’nde Kütüphane Müdürlüğü ve Esenler Şehir Düşünce Merkezi tarafından çıkarılmakta olan Şehir ve Düşünce adlı derginin editörlüğünü yapmaktadır. Evli ve dört çocuk sahibidir.

Toplumların hayat biçimlerini etkileyen düşünsel, coğrafi, kültürel sosyolojik ve benzeri şartlar nelerdir ve bunların mekâna yansıyıp onu biçimlendiren boyutları nasıldır? Pek tabiidir ki şehri ya da kentsel mekânı algılayabilmek için bu sorulara cevap aramak gerekmektedir. Şehirlerin, kentsel mekânların ve meydanların varlık ve biçimlerinin o şehirde veya mekânda yaşayanların dünya görüşleriyle, hayat tarzlarıyla doğrudan ilintili olduğu genel kabul gören bir yaklaşımdır. Bir ön kabulle olmamakla birlikte, böyle bir arka planın var olabileceği düşüncesiyle hareket edilecek olursa, şehrin arka planındaki medeniyet olgusunu anlamak ve onu oluşturan toplumsal geçmişi açıklığa kavuşturmak, şehrin kendisinin veya mekânlarının daha iyi algılanabilmesini mümkün kılacaktır.

Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ile uygarlık seviyelerini yansıtan en karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehrin mekânlarını, sosyal, kültürel arka planlar olmadan anlayıp algılayabilmek mümkün değildir. “Mekânın doğasını” anlama çabası olarak adlandırabilecek çalışmalar sayesinde mekânla insan, mekânla toplum, mekânla mekân ve mekânla kentin ruhu arasındaki ilişkiler bütünü kavranabilmiş olunacaktır. Kaldı ki mekânla toplumun ve insanın ilişkisi, bu ikisi üzerinden mekânla mekânın ilişkisi anlamına gelmektedir. İnsanın ve toplumun mekânla ilişkisi ise mekân üzerinden kendileriyle ilişkilerini ifade etmektedir. Bu yönüyle “şehircilik sosyal bir faaliyettir.” “Bir nesne olduğu kadar, bir özne de olan kentin organik ve sembolik yapısı bir cetvel ve bir pergelle anlaşılamaz. Bir bilim olarak şehircilik ‘kentin şiiri ve metafiziğini’ anlayamaz, ayrıca anlamak da istemez.” Söz konusu metafiziği anlamak için ihtiyaç duyulan şey, teknikten daha çok mekânın felsefesi ve teknik donanımlardan daha çok amaçların belirlenerek mekâna dair yapım programının oluşturulmasıdır. Hatta varlığını uzun süre devam ettiren bir kentsel mekân, hızla değişen mimari tarzlara rağmen biçimsel olarak değişmiyorsa burada mimariden daha fazla sosyal ve kültürel yapıdan bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Böyle durumlarda mekân veya yapı güncel işlevlerinden ziyade meydana geldiği zaman sürecine göre değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 
(Tanıtım Bülteninden)

Ayrıca okumak için…

http://ruhunakitap.blogspot.com/2016/09/sehir-neydi-mekan-nasld-meydan-nerede.html

0000000605629-1

Kent Araştırmaları Bibliyografyası

Kitap Adı: Kent Araştırmaları Bibliyografyası

Yazar: Kolektif

Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

İlk Baskı Yılı: 2001

Sayfa Sayısı: 571

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı tarafından Rockefeller Vakfı‘nın desteğiyle yürütülen Yerel Tarih Grupları Projesi kapsamında yayımlanan ‘Kent Araştırmaları Bibliyografyası’ sahaflık denilecek ölçüde eski bir kitap. Yayınlandığı tarihten bu yana tamı tamamına 16 yıl geçmiş. Ama kapsadığı bilgiler nedeniyle her daim yeni olan; bu nedenle de, her kent araştırmacısının elinde olması gereken temel bir kitap.

Tarih Vakfı‘nın Yerel Tarih Grupları Projesi‘yle Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşadığı çevrenin tarihini merak eden, bu ilgiyi bir adım daha ileriye götürerek bugüne aktarılan tarihsel değerlere sahip çıkma, koruma duyarlılığında olan kentlilerin yerel tarih grubu oluşumu içinde yan yana gelerek o kentte tarih alanında bir sivil girişim olarak etkin olması amaçlanmıştı.

Kent tarihçiliği araştırmalarına yol göstermesi için bir kaynak kitap olarak hazırlanan bu çalışma, Tarih Vakfı‘nın T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile birlikte 1994 yılında hazırladığı Türkiye Kent Araştırmaları Bibliyografyası‘nın büyük ölçüde genişletilmiş devamı niteliğinde.

Bibliyografya kapsamında ülkemizdeki tüm kent ve coğrafi bölgeleri kapsayan ekonomi araştırmaları, demografi, sosyokültürel gruplar, kent kültürü araştırmaları, sağlık, çevre, kent tarihi, arkeoloji ve tarihi miras, kent planlaması, mimarlık, siyaset-yönetim-toplum konularıyla ilgili kitap, makale, dergi, ansiklopedi maddeleri; yayımlanmamış yüksek lisans, doktora ve yeterlilik tezleri, tanıtım kitapçıkları ve raporlar yer alıyor.

13 kişiden oluşan bir kütüphane araştırması ekibi eliyle gerçekleştirilen çalışma sonunda 17.000’i aşkın kaynağın bir araya getirilmesi sağlanmış. Ancak söz konusu kitapta bu derlemeye dahil olan yayınların hangi dönemler arasındaki yayınlar olduğu belirtilmediği için, bu çalışmanın günümüzde ya da ileri bir tarihte güncellenmesi durumunda çalışmaya hangi tarihten itibaren başlanacağı bilinmiyor.

001

Kitabın İzmir’e ayrılmış bölümünde ise Osmanlı’dan 2000’li yılların başına kadar İzmir hakkında yazılmış toplam 1.225 adet yayının yazarı ve ismi ile baskı bilgileri yer alıyor.

Bu kitabın yayınlandığı 2001 yılından bu yana 17 yılın geçtiği günümüz koşullarındaki tek dileğimiz, bu yayının; özellikle de İzmir ile ilgili bölümlerinin güncellenerek ve elektronik ortama aktarılarak isteyen herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirilmesidir.

 

Gecikmiş bir teşekkür…

Ali Rıza Avcan

Geçtiğimiz günlerde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Facebook’ta yayınladığı bir mesajla, TMMOB Mimarlar Odası tarafından geçmişte yayınlanmış olan kitap, dergi ve broşürleri İzmir Mimarlık Merkezi’nde ücretsiz olarak dağıttıklarını duyurdu. Bu duyuru üzerine vakit geçirmeksizin hemen İzmir Mimarlık Merkezi’ne giderek o yayınların hepsinden birer tane ayırarak kütüphaneme yerleştirmem mümkün oldu.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri Hasan Topal, İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ve Şube Sekreteri Nilüfer Çınarlı Mutlu sayesinde edindiğim bu kitap, dergi ve broşürler için, gecikmiş de olsa gönülden bir teşekkürü borç biliyorum.

Gelelim hangi kitap ve dergileri ücretsiz edindiğime…

Öncelikle benim için önemli olan, “Kültürel ve Doğal Miras, Uluslararası Kurumlar ve Belgeler” isimli kitaptan söz etmek isterim.

2007 yılı Nisan ayında yayınlanan ve Emre Madran ile Tuğçe Selin Tağmat tarafından derlenen bu kitapta Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Dünya Miras Kentleri Örgütü, Bizim Avrupamız, Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği, Kütür Varlıklarının Korunması ve Onarım Çalışmaları Uluslararası Merkezi, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Uluslararası Mimarlar Birliği hakkında bilgi verildikten sonra UNESCO, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ve  Avrupa Konseyi’ne ait toplam 10 uluslararası sözleşmeye yer veriliyor. Bu sözleşmeler ise sırasıyla şu şekilde: Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Değerlerin Korunması Sözleşmesi (Lahey Konvansiyonu), Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi), Biyoçeşitlilik ve Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol, Avrupa Kültür Konvansiyonu, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi), Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi, Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü.

Yine bu yayına eşdeğer bir başka yayın da, 2004 yılının Nisan ayında yayınlanan “Kentsel Koruma ve Canlandırma Üzerine Seçme Kaynakça” isimli kitaptı.

Şebnem Önal Hoşkara ile Naciye Doratlı tarafından derlenen bu kitapta, kentsel koruma ve canlandırma konusu ile ilgili tüm yayınlara; kitaplar, kongre kitapları, bildiriler makaleler, tezler, raporlar, ilgili İnternet sayfaları, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlara ilişkin birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

Bir hazine değerinde olduğuna inandığım Ege Mimarlık Dergisi’nin birçok sayısının yanında hem konu hem de basım tekniği ve görünümü açısından beni etkileyen kitaplar ise söyleşi, atölye, forum, panel, seminer ve bildiriler başlığı ile basılan “Kapsayıcı ve Katılımcı Bir Tasarım/Araştırma Projesi Olarak Değişim“, “Gelenek, İşlev ve Moda Arasında Günümüz Konut Kültürü“, “Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma“, “Toplum ve Mimarlık“, “Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Korunması“, “Afet Hukuk, Dünü, Bugünü ve Geleceği” isimli kitaplar oldu.

Bu güzel kitap ve dergileri bu şekilde edinip teşekkürümüzü ilettikten sonra bu konuyla ilgili bir dileğimizi dile getirmekte de fayda umuyorum…

Biliyorum, Mimarlar Odası bu tür yayınları öncelikle kendi üyesi olan mimarları bilgilendirmek, onların mesleki bilgilerini geliştirmek için çıkarıyor ve bütçesinden önemli bir tutarı harcıyor; ama bunların belki ikinci sırada gelen bizler gibi okuyucuları, meraklıları da var. Belki de bir çok üye mimarın okumadığı makaleleri, kitapları sonuna kadar okuyan, kitabı, dergiyi son damlasına kadar tüketen ve kütüphanesinin en önemli yerinde saklayan biz meraklılar var… Böylelikle, konusunda uzman mimarların ve yazarların gözünden yaşadığı dünyayı, ülkeyi ve kenti, o kentteki yapıları görüp öğrenen ve yorumlayan bizler var…

20170727_102353

Bu kitapları, dergileri İzmir Mimarlık Merkezi’ne giderek oradaki kütüphanede okumanın, takip etmenin de mümkün olduğunu bilmekle birlikte, dağıtım sonrasında kalan ve biriken yayınların, aynen şimdi olduğu gibi ücretli ya da ücretsiz bir şekilde okuyucusu ile buluşması için çözümler bulunabileceğine, en azından TMMOB Mimarlar Odası İnternet sayfasındaki mevcut e-kitap ya da e-dergilere dahil edilebilmesinin mümkün olduğunu düşünüyor ve bu konuda sürekli bir çözüm bulunması için öneride bulunmak istiyorum.

Bu öneriyi yaparken, yine de bir kez daha teşekkür etmeyi unutmak istemiyorum…

 

Kitap ve insan…

Bugün sizlerle kitapyurdu.com tarafından düzenlenen “Kitap ve İnsan” konulu fotoğraf yarışmasında ödül kazanan ve sergilemeye değer bulunan toplam 31 güzel ve anlamlı fotoğrafı paylaşıyoruz.

Keyifli izlemeler dileğiyle…

Ali Demir - Birincilik Ödülü - Okumak Güzeldir
Ali Demir – Birincilik Ödülü – “Okumak Güzeldir
Şerife Keser - İkincilik Ödülü - Pencere
Şerife Keser – İkincilik Ödülü – “Pencere
Veli Dölek - Üçüncülük Ödülü - Okuma
Veli Dölek – Üçüncülük Ödülü – “Okuma
Berhan Aybars - Mansiyon - Masumiyet
Berhan Aybars – Mansiyon – “Masumiyet
Özkan Çörek - Mansiyon - Okul Yolu
Özkan Çörek – Mansiyon – “Okul Yolu
Yüksel Açıkgöz - Mansiyon - Rahatlık
Yüksel Açıkgöz – Mansiyon – “Rahatlık
Ahmet Esgici - Sergileme - Yabancı
Ahmet Esgici – Sergileme – “Yabancı
Ali Haydar Ceylan - Sergileme - Okuma Azmi
Ali Haydar Ceylan – Sergileme – “Okuma Azmi
Ayşe Özyer - Sergileme - Çocuk Cami
Ayşe Özyer – Sergileme – “Çocuk ve Cami
Cem Büke Deniz - Sergileme - Kalbin Aynası
Cem Büke Deniz – Sergileme – “Kalbin Aynası
Çiğdem Gül Dip - Sergileme - Sorular
Çiğdem Gül Dip – Sergileme – “Sorular
Emre Bostanlıoğlu - Sergileme - Cami
Emre Bostanlıoğlu – Sergileme – “Cami
Emre Bulduk - Sergileme - Okuma
Emre Bulduk – Sergileme – “Okuma
Esra Toprak - Sergileme - Kitap
Esra Toprak – Sergileme – “Kitap
Feyza Çanakçı - Sergileme - Masal
Feyza Çanakçı – Sergileme – “Masal
Harika Akad - Sergileme - Splendid
Harika Akad – Sergileme – “Splendid
Haşim Kandilcioğlu - Sergileme - Hamakta Kitap
Haşim Kandilcioğlu – Sergileme – “Hamakta Kitap
Hüseyin Sarı - Sergileme - Kitap Keyfi
Hüseyin Sarı – Sergileme – “Kitap Keyfi
İnanç Kalaycı - Sergileme - Kitap Okuma
İnanç Kalaycı – Sergileme – “Kitap Okuma
Leyla Emektar - Sergileme - Bilal'in Azmi
Leyla Emektar – Sergileme – “Bilal’in Azmi
Mehmet Serhat Gürsoy - Sergileme - Değişim
Mehmet Serhat Gürsoy – Sergileme – “Değişim
Oğuz İpçi - Sergileme - Bilgi Ağacı
Oğuz İpçi – Sergileme – “Bilgi Ağacı
Oğuz Miraç Sönmez - Sergileme - Geological Okumalar
Oğuz Miraç Sönmez – Sergileme – “Geological Okumalar
Ömür Haydaroğlu - Sergileme - Okuma
Ömür Haydaroğlu – Sergileme – “Okuma
Sena Özcan - Sergileme - Oku
Sema Özcan – Sergileme – “Oku
Serçin Altınöz - Sergileme - Kitap ve İnsan
Serçin Altınöz – Sergileme – “Kitap ve İnsan
Sertaç Nurtan - Sergileme - Elveda Güzel Vatanım
Sertaç Nurtan – Sergileme – “Elveda Sevgili Vatanım
Şükrü Sarıkaya - Sergileme - Kitapların Büyüklüğü
Şükrü Sarıkaya – Sergileme – “Kitapların Büyüklüğü
Tahir Akay - Sergileme - Ummülkitap
Tahir Akay – Sergileme – “Ümmilkitap
Veli Dölek - Sergileme - Kitap
Veli Dölek – Sergileme – “Kitap
Mehmet Şah Deniz - Sergileme - Masaldaki Çocuklar
Mehmet Şah Deniz – Sergileme – “Masaldaki Çocuklar