Yürümek, koşmak, yüzmek

Kitabın Adı: Yürümek, koşmak, yüzmek – kaçak beden

Özgün Adı: Marcher, Courir, Nager – Le corps en fuite

Yazarı: Philippe Mengue

Çevirmeni: Korkut Erdur

Düzelti: Başak Günsever

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları, Cogito Serisi

Basım Yılı, Yeri: 1. Baskı, Eylül 2018, İstanbul.

242 sayfa.

Mengue

Philippe Mengue: 6 Aralık 1941 tarihinde Fransa’da doğdu. Felsefe alanında doktorasını tamamladıktan sonra Aix-en-Provence Üniversitesi ve College International de Philosophie’de (CİPh) dersler verdi. Özellikle Sade ve Deleuze üzerine çalışan Mengue, Deleuze Studies’i çıkaran ekipte yer aldı. Başlıca ki­tapları: “L’Ordre sadien” (Paris, Éditions Kimé, 1996); “Deleuze et le système du multiple” (Paris, Éditions Kimé, 1995; Deleuze et la question de la démocratie (Paris, l’Harmattan, 2003); “La Philosophie au piège de l’histoire” (Éditions de la Différence, 2004); “Comprendre Deleuze” (Max Mio Editions, 2012); “Faire l’idiot, La politique de Deleuze” (Germina, 2013).

Mengue Yürümek, Koşmak, Yüzmek’te Rimbaud’nun Habeşistan’daki günlerinden Rousseau ve Kerouac’ta sıkça rastlanan yola koyulma fikrinin felsefi incelemesine, tanrısal tapınma aracı olarak antik spor müsabakalarından bedenin denizde aldığı “oluşlar”a varıncaya dek, spor ve hareket halindeki beden üzerine sistemli düşünce egzersizleri yapıyor.

Deleuze, istemeden de olsa, Fransız entelektüel seçkinlerin (entelektüel olanların, çünkü İngiliz üniversitelerindeki eğitime hayran olan öteki seçkinler, büyük liberal kentsoylu sınıfı başta tenis, golf, kayak, yelkencilik gibi dallar olmak üzere, spor yapmayı bir onur sorunu olarak görür) sporu içgüdüsel olarak reddedişine kaptırır kendini. Bu imgelerin tersine çevrilmesi ya da düzeltilmesi bu kitabın yazılmasının gerekçelerinden biridir kesinlikle. Entelektüel dünyanın yansıttığı bu basmakalıp görüşler beni her zaman ironik biçimde gülümsetmiştir. Eğitimimden, doğal fiziksel yeteneklerimden, ayrıca zihinsel şeyleri olduğu kadar sporu da seven, spor tutkunu bir babanın etkisiyle içime çok erken yaşlarda aşılanmış spor aşkından ötürü, onları aynı zamanda birer önyargı gibi görmüşümdür. Antik insan ideali de bundan uzakta gezinmiyor, içinde yetiştiğim, dönemin entelektüellerinin, ‘eleştirel’ zihinlerine, özgürleşmek için çabalamalarına karşın, (bedenle fiziksel alıştırmaları hor görmeleri nedeniyle) istemeden de olsa tutsağı oldukları Hıristiyan özneleştirme biçimini paramparça ediyordu.

001

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ KISIM: JİMNASTİK ARAŞTIRMALARINDAN SAYMA SPORLARINA

1. Bölüm: Eski ve Modern Oyunlar, Tarihsel İncelemeler

2. Bölüm: Tanrısal Tapınma Olarak Antik Oyunlar

3. Bölüm: Yeni Sporlar ve “Kayma” Sporları

İKİNCİ KISIM: YOLCULUK VE GEZİNTİ OLARAK YÜRÜYÜŞ ÜSTÜNE

4. Bölüm: Tırmanıştan Yaban Yaşama

5. Bölüm: Arthur Rimbaud ve Algılanamaz Oluş

6. Bölüm: Sonsuzluğa Yürüyüş

ÜÇÜNCÜ KISIM: YÜRÜMEK, KOŞMAK, YÜZMEK

7. Bölüm: Temel Alıştırmalar ve Belirsizlik

8. Bölüm: Yüzmek

9. Bölüm: Kurbağalama

10. Bölüm: Kulaç

11. Bölüm: Hayvan Oluşlar ve İki Yaşamlılar (Yüzme Türlerinin Ortak Noktaları)

12. Bölüm: Yürümek ve Koşmak

13. Bölüm: Dinginlik ve Yorgunluk Üstüne

14. Bedenle Elementlerin Karşılaşması

DÖRDÜNCÜ KISIM: TANRISAL TAPINMA OLARAK SPOR

15. Bölüm: Tanrısal Tapınma Düşüncesi

16. Bölüm Ayin Olarak Spor

17. Bölüm: İnanç İçermeyen Bir Tapınma

18. Bölüm: Uzaktan Yakından

Kaynakça

Mekân ve Siyaset

Bugün size Yapı Kredi Yayınları’nın üç aylık düşünce dergisi Cogito’nun Güz 2016 dönemi için yayınlanan “Mekân ve Siyaset” başlıklı 84. sayısını tanıtmak istiyoruz.

1994 yılından bu yana çoğu kez üç ayda bir, bazı zamanlarda da iki ayda bir yayınlanan Cogito Dergisi konularını genellikle kültür, felsefe ve düşünce konularına ayırıyor. 

Derginin bu sayısı ise “Mekân ve Siyaset” ve “Laikliğe Yeniden Bakış” konularına ayrılmış.

Derginin bu sayısında bireylerin görünmez işlevsel sınırlarla hem kendi sınıfına hapsedilmesinde hem de kolektiviteden uzak tutulmasına merkezi rol oynayan mekanın siyasetle ilişkisine, siyaset kavramsallaştırmalarındaki işlevine ve mekân siyasetine odaklanılıyor. Hayatların, alışkanlıkların, kamuyla etkileşimin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynuyor mekân. Lefebvre’nin ifadesiyle, mekân siyaseti diye bir şeyin olmasının nedeni, mekânın siyasal olması, hatta siyasetin ta kendisi olması.

Mekân ve Siyaset” dosyasının odağını anarşist coğrafyacı Simon Springer’la, Marksist coğrafyacı David Harvey’nin coğrafya çalışmalarında yöntem tartışması oluşturuyor. Bu tartışmaya 2016 yılında hayatını kaybeden Doreen Massey’nin radikal demokrasi projesiyle coğrafya çalışmalarındaki eğilimler arasındaki koşutluklar özelinde kimlik, özcülük ve evrenselcilik meselelerini ele aldığı makalesi eşlik ediyor.

Mustafa Dikeç’in siyaseti mekân üzerinden düşündüğü makalesinde siyaset ve mekân arasındaki ilişki Arendt, Laclau ve Mouffe ve Rancière’in siyaset teorileri üzerinden inceleniyor ve mekânın ve mekân mecazlarının bu düşünürlerin siyaset kavramsallaştırmalarında oynadığı rol ele alınıyor.

Bu sayıda ayrıca Laiklik konulu bir mini dosya, Daniel Defert’le Foucault’nun çalışma alışkanlıkları üzerine bir söyleşi ve Fredric Jameson’ın “Diyalektiğin Birleştirici Güçleri” kitabının bir incelemesi yer alıyor.

cvtqo_1wyaadlx8

Size Cogito Dergisi’nin bu sayısı hakkında bilgi vermenin dışında, her bir sayısının ayrı bir değere sahip olduğu bu derginin bugüne kadar çıkmış olan sayılarının hangi konuyla ilgili olduğunu gösteren ufak bir liste de vermek isteriz:

 • 1 – Laiklik
 • 2 – Kirlenen Çağ
 • 3 – Barış ve Savaş
 • 4 – Aşk
 • 5 – Dünya Büyük Bir Mağaza
 • 6-7 – Şiddet
 • 8 – Kent ve Kültürü
 • 9 – Yüz Yılın Psikanalizi
 • 10 – Cogito, Öyleyse Descartes
 • 11 – Zaman: 12’ye 1 var
 • 12 – Çalışmak: Yorar
 • 13 – Yapay Zekâ
 • 14 – Mayıs ‘68
 • 15 – Cumhuriyet: Alkışla Olmaz
 • 16 – Yalan
 • 17 – Bizans
 • 18 – Bir Anatomi Dersi: Ev
 • 19 – Osmanlılar
 • 20 – Deprem
 • 21 – Yerli Malı, Yurdun Malı
 • 22 – Takvim: Zamanın Haritası
 • 23 – Türkiye’nin Yabancıları
 • 24 – Oto-mobil: Bir Röntgen Denemesi
 • 25 – Nietzsche: Kayıp Bir Kıta
 • 26 – Şakanın Sırası Değil
 • 27 – Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygın
 • 28 – Arkeoloji: Bir Bilimin Katmanları
 • 29 – Selçuklular
 • 30 – İnternet: Üçüncü Devrim?
 • 31 – Entelektüeller Gerekli mi?
 • 32 – Hayvan: İmge, Simge, Gerçeklik
 • 33 – Wittgenstein: Sessizliğin Grameri
 • 34 – Seçmek
 • 35 – Yeni İstanbul
 • 36 – Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe
 • 37 – Kan, Damardan
 • 38 – Şiir
 • 39 – Avrupa’yı Düşünmek
 • 40 – Ölüm: Bir Topografya
 • 41-42 – Sonsuzluğun Sınırında: I. Kant
 • 43 – Çer-Çöp
 • 44-45 – Ten: Derinden
 • 46 – Ezoterizm
 • 47-48 – Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken
 • 49 – Freud ve Kültür
 • 50 – Bellek: Öncesiz, Sonrasız
 • 51 – Melankoli
 • 52 – Walter Benjamin
 • 53 – Fantizm: Ya Bizdensin Ya Öteki
 • 54 – Tragedya
 • 55 – İnsan Giyinir
 • 56 – Paul Ricœur
 • 57 – İroni
 • 58 – Feminizm
 • 59 – Turist: Modern Çağın Seyyahı?
 • 60-61 – Darwin Devrimi: Evrim
 • 62 – Kaos ve Karmaşıklık: Düzenli Düzensizlik
 • 63 – Dünya Gözüyle Futbol
 • 64 – Heidegger: Varlığın Çobanı
 • 65-66 – Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram
 • 67 – Sivil İtaatsizlik
 • 68-69 – Dostluk
 • 70-71 – Michel Foucault
 • 72 – Tuhaflık ve Yaratıcılık
 • 73 – Tarihyazıcılığı
 • 74 – Siyaset Felsefesi
 • 75 – Nörobilim ve Felsefe
 • 76 – Pierre Bourdieu
 • 77 – Aristoteles
 • 78 – Aristotelesçilik
 • 79 – Cogito Söyleşileri
 • 80 – Felsefede Hayvan Sorusu
 • 81 – Annelik
 • 82 – Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak
 • 83 – Tasarım Ne Bekler?
 • 84 – Mekân ve Siyaset.