Kentlerde insanların hayvanlarla birlikte yaşam kültürü nasıl oluşturulabilinir?

Aydın Birlikteliği Vakfı‘nın 3. Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması‘nın bu yılki teması, “Kentlerde İnsanların Hayvanlarla Birlikte Yaşam Kültürü Nasıl Oluşturulabilinir?” sorusundan oluşuyordu.

Bu durum, Aydın Birlikteliği Vakfı tarafından hazırlanan yarışma şartnamesinde şu şekilde ifade ediliyor: 

Aydın Birlikteliği Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması”, bu yıl aynı zamanda “Ülkem Kentim Semtim” Yazı Yarışması’nın sekizincisine de başlık olacak özel konusu ile karşınızdadır: “Kentlerde İnsanların Hayvanlarla Birlikte Yaşam Kültürü Nasıl Oluşturulabilinir?”.

Birliktelik olarak bu sene kuştan, salyangoza kentteki hayvanların günümüzdeki durumu, kent sakinlerine düşen sorumluluklar ve çözümler üzerinde durmak istedik. Asya’dan Avrupa’ya günümüz toplumlarının ortak sorunu ve sorumluluğu olan bu konu hakkında kadrajlayacakları kareler ile bizleri düşündürmeye sevk edecek amatör ve profesyonel fotoğraf sevdalısı katılımcılarıyla tanışmaktan mutluluk duyacaktır.

Günümüzün yalnızlaşan kent insanlarının evlerinde ev hayvanları besleme oranı her geçen gün artmaktadır. Fakat hepsinin de ortak sıkıntısı kent servislerinden yararlanabilmek bir yana dursun, kimi zaman adeta dışlanıyor olmalarıdır.

Kentlerde sokağa bırakılan ya da sokakta kontrolsüz çoğalan, bakımsız sokak hayvanlarının, yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda ve içgüdüsel olarak özellikle kış aylarında sürüler halinde hareket ederek, yakın yerleşim bölgelerindeki kentliler için tehdit oluşturabilir durumlara sebebiyet vermeleri çözülmesi gereken kent problemlerindendir.

Kent toprağı üstünde süregelen mücadele, kent göğünde de süre gitmekte. Kuşların kent yaşamına uyumlanma süreci kentsel evrimin göksel parçası olarak devam ediyor. Kargaların kovduğu martılar çöplüklerde besleniyor, yeni davranışlar yeni alışkanlıklar kazanıyorlar. Evden kaçan yeşil papağanlar sürülerini oluşturuyorlar. Bu örnekler bize kentin kendine özgü bir ekosistem oluşturduğunu ve kentteki canlıların bu sisteme uyumlanmakta olduğunu gösteriyor.

Bu durumda artık yalnızca insan haklarından değil, aynı zamanda hayvan haklarından da söz ediyor ve kurumsallaşmasını sağlıyor olmalıyız. Kentteki yaşamımızı düzenlerken hayvanların varlığını ve haklarını hesaba katmalı, yaşam kültürümüzü bu gerçekliğe göre yeniden şekillendirmeliyiz. 

Yarışmacılardan bu konuda yaşadıkları deneyimlerinin öyküsünü, karşılaşılan sorunları, kentteki ekolojik sisteme hayvanların uyum süreçlerini, sürecin sonuçlarını, hayvan haklarını, hayvanlara sağlanması gereken hizmetleri ve benzeri konulara ilişkin çözüm önerilerini kadrajları ile izleyicisine yansıtabilecek nitelikli fotoğraflar beklenmektedir.

001
Birincilik Ödülü – Hakan Tokuç – “Çöplük
002
İkincilik Ödülü – Murat İbranoğlu – “Yemek
003
Üçüncülük Ödülü – Melih Erşahin – “Koşu
004
Sergileme – Başak Karsavuran – “Çırak
005
Sergileme – Fatma Gökmen – “Güvenpark
006
Sergileme – Aytül Akbaş – “Flamingolar Şehirde”
007
Sergileme – Rıdavn Hoşgör – “Tilkiler
008
Sergileme – Giray Kocaman – “Urfa’nın Hayvanları
009
Sergileme – Murat İbranoğlu – “Kediler
010
Sergileme – Başak Ergülmez Çidem – “Barınak
011
Sergi – Kemal Özkılıç – “Yolcu ve Arkadaşı
012
Sergileme – Serkan Daldal – “Ekmek Kavgası
013
Sergileme – Ömer Açar – “Siyah
014
Sergileme – Arzu İbranoğlu – “Besleme
015
Sergileme – Caner Başer – “Yolcu
016
Sergileme – Serdar Ertekin – “Hep Beraber Spora
017
Sergileme – Oğuz İpçi – “Çatı
018
Sergileme – Mehmet Aslan – “Çocukluk
019
Sergileme – Nevzat Turgay Işıkgöz – “Forlorn
021
Sergileme – Nihat Torun – “İstirahat
022
Sergileme – Aydın Büngül – “Dost
023
Sergileme – Özgür Konur – “Kentin Sakinleri
024
Sergileme – Gamze Tuğba Kaptan – “Heykel
025
Sergileme – Burhan Kaçar – “Yemek Peşinde
026
Sergileme – Ulaş Tosun – “Eski Tabela
027
Sergileme – Oya Akkul – “O Konuşmuyor
028
Sergileme – Ayşegül Kaplan – “Birlikte Yaşayabilmek
029
Sergileme – Zehra Nur Dama – “Asfaltta Kedi Patisi
030
Sergileme – Ertan Koyuncu – “Kurtarış
031
Sergileme – Taner Menderes – “Karabataklar, İnsanlar
020
Sergileme – Berkant Akbacak – “Yaralı Martı

 

Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması 2016

Bugün size Ankara’daki Kavalıderem Derneği‘nin 2016 yılında düzenlediği Aydın Köymen Fotoğraf Yarışmasından söz ederek bu yarışmada ödül alan ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafları paylaşacağım.

Yarışması şartnamesinde belirtildiğine göre “Aydın Köymen birlikteliği bu yıl için konu olarak, Türkiye’de genellikle ihmal edilen kent ve sanat ilişkisinin irdelenmesini seçmiştir. Sanat alanı kentsel yaşamın nesnel ve öznel yönleri; yaşamı anlamlaştırma, zenginleştirme bakımından özel bir öneme sahiptir. İnsanların kendilerinde beğeni duygusu uyandıran kentlerde yaşamaları onların onurlu yaşam hakkının gerçekleştirilmesini sağlamış olacaktır. Kent-sanat ilişkisi sadece yaşayanlarının beğenilerinin tatmini için gerekmemektedir. Bu ilişki temelde çok boyutludur. Sanatın diğer önemli bir boyutu da, kentlilerin kendilerini anlatabilmelerine olanak sağlayan bir ortam oluşturmasıdır. Demokratik toplumlarda kentliler eleştiri ve özlemlerini dile getirmekte tabii ki sanatı kullanacaklardır.

Sanatın bir protesto ortamı oluşturması, sanatı bu yanıyla da insan haklarının bir parçası haline getirmektedir. Ayrıca sanat etkinlikleri günümüz dünyasında kentlerin ekonomik dinamiğinin önemli bir ögesi haline gelen kültür endüstrisinin temel girdisini oluşturmaktadır. Tabii ki bu boyutların sayısı daha da artırılabilir. Bu yarışmada katılımcılardan kent-sanat ilişkisini kurarken sanatı çok boyutlu olarak ele alması beklenmektedir. Modernizmin toplumun seçkinlerince yaygınlaştırılmaya çalıştığı ülkelerde, toplumsal ve siyasal tercihler açısından olduğu gibi, sanatla ilgili alanlarda da bir yabancılaşma ve kopukluk kendini göstermektedir. Bu sorun yaşamı boyunca Aydın Köymen’i meşgul etmiştir. Köymen yaşamı boyunca toplumda dışlanan büyük kitlelerin toplumsal yaşama dahil edilmesi, onların tercihlerine saygı duyulması, onların anlaşılmaya çalışılmasının yanında yer almıştır. Bu tutumun onun demokrasiye inancının bir sonucu olduğu da söylenebilir. Bu nedenle yarışma jürisi katılımcıların sanat kent ilişkisini ele alırken bu ilişkide popüler sanatın yerinin ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatmayı önemli bulmaktadır.”

Bu anlamda sözkonusu yarışmanın amacı, “yaşadığımız kentlerde gerçekleşen sanat etkinliklerini; sanatı icra eden ve icra edilen sanatı algılayan sanatseverin gözünden anlatmak“, konusu da “Popüler sanat ve Kent” olarak belirlenmiştir.

Her bir fotoğraf sanatçısının altı fotoğraflık bir seriyle katıldığı bu yarışmada 21 sanatçının toplam 126 fotoğrafı değerlendirmeye alındığı için biz birinci, ikinci ve üçüncü olan sanatçıların tüm fotoğraflarına ek olarak geriye kalan 18 sanatçının altı fotoğrafından sadece birini paylaşmak istediğimiz için sizlerden paylaşamadığımız diğer fotoğraflar adına özür diliyoruz. Sizinle paylaşamadığımız diğer fotoğrafları görebilmek için Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (TFSF) aşağıdaki linkine tıklamanızı rica ediyoruz.

 http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay_sonuc.asp?s=198

birincilik-odulu-banu-bilgicioglu-sayisal-01
Banu Bilgicioğlu – Birincilik Ödülü
birincilik-odulu-banu-bilgicioglu-sayisal-02
Banu Bilgicioğlu – Birincilik Ödülü
birincilik-odulu-banu-bilgicioglu-sayisal-03
Birincilik Ödülü – Banu Bilgicioğlu
birincilik-odulu-banu-bilgicioglu-sayisal-04
Birincilik Ödülü – Banu Bilgicioğlu
birincilik-odulu-banu-bilgicioglu-sayisal-05
Birincilik Ödülü – Banu Bilgicioğlu
birincilik-odulu-banu-bilgicioglu-sayisal-06
Birincilik Ödülü – Banu Bilgicioğlu
ikincilik-odulu-alev-ozcan-sayisal-01
İkincilik Ödülü – Alev Özcan
ikincilik-odulu-alev-ozcan-sayisal-02
İkincilik Ödülü – Alev Özcan
ikincilik-odulu-alev-ozcan-sayisal-03
İkincilik Ödülü – Alev Özcan
ikincilik-odulu-alev-ozcan-sayisal-04
İkincilik Ödülü – Alev Özcan
ikincilik-odulu-alev-ozcan-sayisal-05
İkincilik Ödülü – Alev Özcan
ikincilik-odulu-alev-ozcan-sayisal-06
İkincilik Ödülü – Alev Özcan
ucunculuk-odulu-osman-maasoglu-sayisal-01
Üçüncülük Ödülü – Osman Maaşoğlu
ucunculuk-odulu-osman-maasoglu-sayisal-02
Üçüncülük Ödülü – Osman Maaşoğlu
ucunculuk-odulu-osman-maasoglu-sayisal-03
Üçüncülük Ödülü – Osman Maaşoğlu
ucunculuk-odulu-osman-maasoglu-sayisal-04
Üçüncülük Ödülü – Osman Maaşoğlu
ucunculuk-odulu-osman-maasoglu-sayisal-05
Üçüncülük Ödülü – Osman Maaşoğlu
ucunculuk-odulu-osman-maasoglu-sayisal-06
Üçüncülük Ödülü – Osman Maaşoğlu
bulent-suberk-01
Bülent Suberk
caner-baser-01
Can Başer
emre-bostanoglu-05
Emre Bostanoğlu
fatma-demir-01
Fatma Demir
fatma-gokmen-06
Fatma Gökmen
gamze-tugba-kaplan-05
Gamze Tuğba Kaplan
halit-kartal-01
Halit Kartal
isa-cida-04
İsa Cıda
kayhan-guc-05
Kayhan Güç
kemal-ozkilic-01
Kemal Gökkılıç
mehmet-uluyurt-03
Mehmet Uluyurt
melih-ersahin-06
Melih Erşahin
nevzat-altin-05
Nevzat Altın
on-egemen-03
Ön Egemen
sertac-nurtan-05
Sertaç Nurtan
serife-keser-05
Şerife Keser
ummu-kandilcioglu-02
Ümmü Kandilcioğlu
yusuf-emiroglu-03
Yusuf Emiroğlu