İzmir Körfez Geçişi Projesi’ne karşı çıkmak için bir araya gelmek…

Ali Rıza Avcan

İçinde bulunduğumuz tarih ve koşullar itibariyle İzmir’in en önemli sorunu olarak gördüğümüz İzmir Körfez Geçişi Projesi‘nin 2014 yılından bu yana geçen üç yıllık sürede geçirdiği tarihi gelişimi şu şekilde bir seyir izlemiştir:

1. Adım: İzmir Körfez Geçişi Projesi, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak halktan oy alan ve bu seçimler sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Binali Yıldırım tarafından “Körfez’in Altın Gerdanlığı” olarak tanıtılmıştır.

2. Adım: İzmir Körfez Geçişi Projesi‘nin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde 76 kişinin (31’i kamu görevlisi) katıldığı halkın bilgilendirilmesi toplantısı, 25 Haziran 2015 tarihinde İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu‘nda yapıldı.

3. Adım: TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir Körfez Geçişi Projesi için hazırladığı 7 Temmuz 2015 tarihli İzmir Körfez Geçişi Projesi (Otoyol ve Raylı Sistem) Mimarlar Odası İnceleme Raporu‘nu yayınladı. 

4. Adım: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde Tepekule İş Merkezi‘nde düzenlenen seminerde Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile Yüksel Proje Yol Grup Müdürü Özgür Uğurlu, Dr. Işıkhan Güler ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Mustafa Kemal Akman tarafından İzmir Körfez Geçişi Projesi hakkında bilgiler verilerek yöneltilen sorulara cevaplar verildi.

5. Adım: 2015-2017 döneminde hazırlanan İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) Projesi ÇED Raporunun olumlu bulunduğuna ilişkin karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2017 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. 

6. Adım: Doğa Derneği, 26 Nisan 2017 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi‘nde “Köprüden Önce Son Çıkış: İzmir’in Kuşları” adını verdiği panel ve forumla İzmir halkını bilgilendirdi.

7. Adım: İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) Projesi ÇED Raporunun olumlu bulunması üzerine Doğa Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği (EGEÇEP), Arzu Filiz Çıdamlı, Sadi Yalçın Çıdamlı, Oya Otyıldız, Vezan Karabulut, Ali Osman Karababa, Mustafa Gül, Gönül Sevinç Gül, Gürel Nişli, Erhan İçöz, Mehmet Şahin, Ertuğrul Barka, Mevlüt Ülgen, Erol Engel, Hidayet Aldış, Düzgün Aslan, Mustafa İnel, Özgül Aldış, Yusuf Gunt, Cemal Görüş, Halil Cihat Balaban, Süleyman Eryılmaz, Pervin Erten, Ergin Gündoğdu, Veli Ateş, Tevfik Lavandiz, İbrahim Akın, Nevin Aytekin, Erol Çırak, Orhan Bahadır Doğutürk, Recep Hisar, Fırat Korkmaz, Celal Demirkan, Nurten Baltacı Hisar, Cafer Tayyar Başyiğit, Hasan Aytekin, Eren Tunga, Işıl Dirim Kavitaş, Bahattin Bilgin, Fatma Başyiğit, Memduha Aytekin, Güler Sandallı ÖzgenHatice Solmaz Doğutürk, Aksel Ağan, Tülay Karacaörenli, Necdet Özkesen, Ali Tuğrul Çölmekçi, Ahmet Bülent AkyöndemBeytullah Şavkın, Hasan Öztoprak, Özlem İşbilir, Aydan Akalın, Sadiye KızılözAyşe Nazan BilginMehpare Suveren, Bahri Çivril, Nefise Ünsal, Canan Gedik, Nermin Korkmaz, Nevrize Çivril, Zekiye Güzin Tümer, Nermin Baykal, Refia Filiz Kardam, Nabi Yağcı, Ahmet Kardam, Selma Aslandoğan, Sema Yavuz, Mahişeker Yılmaz, Hüseyin Damcıdağ, Özgür Küçüktülü, Ercan Karaca, Tekin Aslandoğan, Alper KaracaSelma Esen, Samih Azmi Eser, Atiye Gül Ezerİnci Erol, Fatma Nalan Mat, Yıldız TekinFatma ÇıkmazelFaruk ArısoyMithat KutsalEftal TurhanÜlkü EşimArif Ali CangıCem Altıparmak olmak üzere 87 yurttaş; ayrıca, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Genel Merkezi 04 Mayıs 2017 tarihinde İzmir İdare Mahkemesi’ne ÇED raporunun iptali ve yürütmenin iptali istemiyle dava açtı.

8. Adım: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 Haziran 2017 tarihinde İzmir 3. İdare Mahkemesi‘ne gönderdiği yazı ile savunma hakkını kullandı.

9. Adım: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü 13 Temmuz 2017 tarihinde İzmir 3. İdare Mahkemesi‘ne gönderdiği yazı ile savunma hakkını kullandı.

10. Adım: İzmir 3. İdare Mahkemesi‘nin 14 Temmuz 2017 tarih, E. 2017/851 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Adım: İzmir 3. İdare Mahkemesi‘nin 28 Temmuz 2017 tarih, E. 2017/851 sayılı kararında, “492 sayılı Harçlar Kanununun (1) sayılı tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümünün (V) numaralı fıkrasına 6009 sayılı Kanunun 20. maddesi ile eklenen 221,80 TL. Keşif Harcı ile bilirkişi ve yol giderlerine karşılık 15.000.- TL. olmak üzere toplam 15.221,80 TL’nin en geç 30 gün içinde Mahkememiz veznesine yatırılmak suretiyle makbuz örneklerinin dava dosyasına ibrazı ve verilen sürenin kesin olduğu, istenilen avansın belirtilen sürede tarafınızdan yatırılmaması, diğer tarafın da yatırmaması halinde talep ettiğiniz keşif ve bilirkişi incelemesi delilinin ikamesinden vazgeçmiş sayılacağınız hususu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesi ile atıfta bulunulan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 324. maddesi hükmü uyarınca tebliğ olunur.” hükmüne varıldığından dava açıp keşif ve bilirkişi talebinde bulunanlardan talep edilen 15.000 liralık keşif harcı ile bilirkişi ve yol giderlerinin karşılığı Doğa Derneği ve TMMOB tarafından ayrı ayrı ödendi.

12. Adım: Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na bağlı Ulusal Sulak Alan Komisyonu‘nun (USAK), İzmir Körfez Geçişi Projesi‘nin önünü açmak amacıyla aldığı 30/03/2017 tarih ve 28-2017/1 numaralı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle 25.08.2017 tarihinde Doğa Derneği, Cem Altıparmak ve Ali Rıza Avcan tarafından İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi‘nde dava açıldı.

13. Adım: Doğa Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği (EGEÇEP) ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘nin 20 Eylül 2017 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi‘nde ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, ortaklaşa hazırlanan “İzmir ve Bölgemizde Planlanan Rant Projeleri Hakkında Rapor” kamuoyu ile paylaşıldı.

14. Adım: Doğa Derneği, 23 Eylül 2017 tarihinde Gediz Deltası Sulak Alanı‘nda gerçekleştirdiği ve kalabalık bir grubun katıldığı Kuş Gözlemi etkinliği ile kamuoyunun dikkati İzmir Körfez Geçişi Projesi‘nin yapılacağı doğal koruma alanına çekilmeye çalışmıştır.

22729214_10214684462012055_3299016319677196118_n

Birbirini izleyen 14 adımda takip ettiğimiz bu gelişmelerden de gördüğümüz gibi, 3 yıl gibi uzun bir sürede toplantılar yapma, davalar açma ve bason toplantıları düzenleme gibi eylemler dışında bu projeye karşı çıkan İzmir halkını ve giderek ülke muhalefetini bu konuda örgütleme, muhalefet cephesini oluşturup genişletme adına fazla bir şey yapılamamış; İzmirlilerin bu projeye karşı olduğu ulusal ve uluslararası düzlemde dosta ve düşmana yeterince duyurulamamıştır.

Protesto 020O nedenle, bu projenin açıklandığı tarihten bu yana projeyi öğrenip anlatan ve dava açarak itiraz eden sivil bir yurttaş olarak başta Doğa Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği (EGEÇEP) ve TMMOB olmak üzere dava açmış olan tüm kurumların, sivil yurttaşların ve avukatların bir an önce herkesi kucaklayacak bir araya geliş ve mücadele çağrısı yaparak İzmir ve ülke düzlemindeki en geniş muhalefet cephesini oluşturmaya, bu projeye karşı çıkan her kurum, oluşum ve bireyi bu muhalefet cephesine dahil etmek için çaba göstermeye davet ediyoruz.

Amacımız, İzmir’in gerçek bir ihtiyacı ve talebi olmadığı için tepeden inme bir şekilde önümüze konulan ve İzmir Körfezi’ne, Gediz Deltası Sulak Alanı‘na, İnciraltı’na; özet olarak İzmir’e zarar verecek, oralarda yaşayan flamingoları, balıkları ve diğer canlıları yok edecek, körfezimizi bataklığa dönüştürecek olan bu projeye herkesin örgütlü bir şekilde “HAYIR!” demesidir….

 

İzmir Körfez Geçişi Projesi’ne karşı çıkmak için bir araya gelmek…” için bir yanıt

  1. Izmirliler arasinda,cesitli siyasal guruplardan milletvekilleri var,siyasal partiler de var tabii.Bu gelismeler icin,kendi gorusunu bildiren,bunu sahiplenen,savunan,benimseyen kararli bir tutum,gorus ortaya cikti mi?Cikmissa bunu da ogrenelim.Gazetelerde,haberlerde goremedim.Gazeteler, magazin veya futbol haberleriyle dolu.

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s