Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Atölye Sonuç Metinleri

Bugün sizlerle birlikte 16 Haziran 2012 tarihinde 78’liler Girişimi, Ankara Tabip Odası, Devrimci 78’liler Federasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ODTÜ Mezunları Derneği ve Sosyal -İş Sendikası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştay“ında gerçekleştirilen sekiz ayrı atölye çalışması sonucunda ortaya çıkan sonuç metinlerini kapsayan “Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Atölye Sonuç Metinleri” kitabını paylaşıyoruz. 

fc9c824e02c4aef_ek

107 sayfadan oluşan bu ince kitapta “Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştayı“nda gerçekleştirilen sekiz ayrı atölye çalışması sonucunda ortaya çıkan sonuç metinleri yer alıyor. Bu metinler şu şekilde sıralanabilir:

Atölye 1 – Ekoloji Politikaları Atölyesi, Atölye 2 – Enerji Politikaları Atölyesi, Atölye 3 – Toplumsal Cinsiyet Politikaları Atölyesi, Atölye 4 – Katılım ve Özyönetim Atölyesi, Atölye 5 – Şehircilik Politikaları Atölyesi, Atölye 6 – Afet Politikaları Atölyesi, Atölye 7 – Üretim, Bölüşüm ve Emek Politikaları Atölyesi, Atölye 8 – Kültür-Kimlik Politikaları Atölyesi.

Biz bu kitabın daha iyi anlaşılması için, başlangıçta yer alan “Önsöz” bölümünü sizlerle paylaşarak böylesi bir çalışmanın nasıl gerçekleştirildiği konusunda yardımcı olmak isteriz.

“Birçok bilim insanı, emek-meslek örgütü ve belediyenin düzenleme ve bilim-danışma kurullarında katkı sunmasıyla yaklaşık altı aylık bir süre içerisinde örgütlenen “Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu” 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Hozat (Dersim), Mazgirt (Dersim), Pertek (Dersim), Diyarbakır, Samandağ (Hatay), Aknehir (Samandağ’ın Beldesi) belediyelerinin doğrudan katılımıyla 2 gün boyunca 15 saati aşkın bir sürede 1000’e yakın katılımcıyla yapılan Sempozyum kapsamında “devrimci-halkçı yerel yönetimler” tartışması geniş bir kitleye aktarılmış olup bu bağlamda Sempozyum önüne koyduğu amaçları gerçekleştirme noktasında başarı ile tamamlanmıştır.

Yerel yönetimler alanında literatürde ciddi tartışmalar bulunmasına rağmen, Sempozyum ile birlikte Fatsa deneyiminden günümüze devrimci-halkçı yerel yönetim deneyimleri ülkemizde ilk defa böylesi bir genişlikte ele alınmış ve devrimci-halkçı belediyecilik adına yarına somut bir yol haritası oluşturma amacına vesile olmuştur.

Sempozyum kapsamında devrimci-halkçı anlayışların temsil edildiği belediyeler bir araya getirilerek alternatif deneyimlerin görünür kılınması hedeflenmiştir. BU çerçevede Sempozyum, farklı yerellerde halkın seçilmiş temsilcileriyle verimli tartışmaların gerçekleştirilmesine ve tecrübelerin ortaklaşmasına da imkan sunmuştur. Aynı zamanda ülkemizde demokrasi mücadelesi yürüten emek-meslek örgütleri, akademi ve diğer toplumsal muhalefet kesimlerinin sahip olduğu mesleki ve akademik bilginin sermayenin değil halkın yararına kullanılmasının araçlarının yaratılması yönünde çaba harcanmıştır. Bu gerekçelerle yapılan Sempozyum, sisteme alternatif olma iddiası taşıyan yerel yönetim modellerinin kuvvetlenip gelişebileceği birlikteliklere vurgu yaparak önemli bir ihtiyacı tariflemiştir. Dolayısıyla 1. Sempozyum’da ortaya çıkan temel beklentiler 2. Sempozyumu’un da yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

2.Sempozyum’un hazırlık çalışmaları kapsamında 2012 yılı Şubat ayıyla birlikte aşağıda sunulan 8 farklı başlık altında atölye çalışmaları örgütlenmiştir.

  1. Ekoloji Politikaları Atölyesi
  2. Enerji Politikaları Atölyesi
  3. Toplumsal Cinsiyet Politikaları Atölyesi
  4. Katılım ve Özyönetim Atölyesi
  5. Şehircilik Politikaları Atölyesi
  6. Afet Politikaları Atölyesi
  7. Üretim, Bölüşüm ve Emek Politikaları Atölyesi
  8. Kültür-Kimlik Politikaları Atölyesi

Yaklaşık 4 aylık bir süre boyunca yürütülen atölye çalışmaları kapsamında farklı meslek disiplinlerinden uzmanların ve konulara ilgi duyan farklı kesimlerin katılımıyla “Nasıl bir devrimci-halkçı yerel yönetim?” sorunsalı etrafında birçok etkinlik örgütlenerek verimli tartışmalar yürütülmüştür. Gelinen noktada bu tartışmaları özetleyen atölye sonuç metinleri oluşturularak ilgi duyan kesimlere yazılı kitapçıklar halinde internet sitemiz üzerinden ulaştırılmaktadır. Ancak söz konusu tartışmaların yerellerin gerçekliğiyle daha sağlıklı bir şekilde ilişkilenmesi için, benzer tartışmaların konunun yerellerdeki muhataplarıyla da yürütülmesi gerekli görülmektedir.

SCX-3200_20170826_10445801

Bu nedenle 16 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek çalıştayla hem atölye sonuçlarının, hem de alanlarında uzman kişilerin ve belediyelerin görüşlerinin birlikte tartışılması amaçlanmaktadır. Atölye sonuç metinlerinden oluşan bu kitap, sözü edilen tartışma alanlarına ilişkin olarak genel çerçevenin çizilmeye çalışıldığı metinlerden oluşmakta olup çalıştayda tartışmaya açılacak konular açısından altlık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda yürütülecek tartışmaların parçası olmak isteyen herkesi, Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştayı’na davet ediyoruz.

Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalışma Grubu.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s